Abonnementsbetingelser

Indhold

Abonnenten får med sit abonnement adgang til det for tiden gældende abonnementsindhold, alt efter valg af abonnementstype. Abonnementsindholdet kan ændres fra tid til anden efter Informations vilje. Såfremt abonnenten ønsker at ændre på abonnementstypen, kan dette ske ved udløb af abonnementsperioden ved kontakt til Informations kundeservice. Kontaktinformationer står nederst i disse abonnementsvilkår.

Levering af den trykte avis

Vi leverer avisen med bud i de fleste store byer i Danmark – øvrige steder leveres avisen med posten. Gå ind på mit.information.dk/distribution og se det forventede tidspunkt avisen bliver leveret i dit område. Avisen leveres samme sted som PostNord leverer. Mod betaling af porto sendes aviser til udlandet. De sendes fra Danmark og omdeles lokalt med enten bud eller post.

Information udkommer ikke søn- og helligdage samt d. 24. december.

Se mere om levering på: http://mit.information.dk/abonnement/leveringsbetingelser

Hvis avisen udebliver

Udebliver avisen, kan vi efter henvendelse til abonnementsservice eller ved reklamation på hjemmesiden eftersende avisen dagen efter eller godtgøre avisen til abonnementets stykpris. Godtgørelsen fratrækkes på førstkommende opkrævning efter udeblivelsen. Forsinkede aviser godtgøres ikke. Reklamation kan med fordel foretages på information.dk. For at benytte selvbetjening skal man oprette en bruger på information.dk.

Ved manglende levering af avisen, henvises i øvrigt til e-avisen eller den digitale udgave på information.dk, hvor dagens artikler publiceres.

Ferie

Ved afbestilling af avisleveringen i forbindelse med ferie eller lignende, refunderes 5 kr. pr. avis. Beløbet dækker tryk- og distributionsomkostninger. Godtgørelsen fratrækkes på først mulige regning. Afbestilling af avisen kan enten laves på information.dk eller ved at give kundeservice besked – det skal ske senest seks dage før afbestillingen skal have effekt. I perioder med leveringspause, har man stadig fuld adgang til den digitale avis i de dage den trykte avis normalt ville komme.

Ved flytning af avisleveringen til en anden adresse i Danmark, skal kundeservice ligeledes have besked senest seks dage før. Avisen kan leveres alle steder i landet, med forbehold for levering frem til kl. 16 i visse områder.

Avisen online

Den digitale udgave af Information er normalt tilgængelig fra kl. 21:30 alle dage søndag til og med fredag. Miniature udkommer hver morgen kl. 7.

Fuld adgang til den digitale udgave af Information eller til artikler i Information Klima er betinget af, at det pågældende abonnement er oprettet og betalt samt at abonnenten har oprettet sig som bruger på information.dk. Ved brugeroprettelsen skal abonnenten indtaste navn, e-mail og abonnementsnummer. Abonnementsnummeret findes på din seneste regning eller ved at kontakte kundeservice.

E-avisen og Miniature kan læses via iPhone eller Android app, som kan hentes i henholdsvis App Store eller Google Play. De til enhver tid aktuelle opdateringer af app software er abonnentens eget ansvar.

Det digitale abonnement giver adgang til e-avisen samt til de låste artikler på information.dk for to personer i husstanden. Op til fem forskellige enheder (f.eks. smartphone, tablet og pc) kan være koblet på samtidig. Information Klima giver adgang til klimarelaterede artikler på information.dk, men ikke til e-avisen. Abonnement på Miniature er personligt og udelukkende knyttet til den pågældende enhed abonnementet er købt på. Miniature giver hver dag adgang til tre nye, udvalgte historier og et overblik i app'en. Miniature giver ikke adgang til låste artikler på information.dk. Abonnementet må ikke overdrages til andre. Misbrug medfører øjeblikkelig opsigelse af abonnementet fra Informations side uden kompensation. Det digitale abonnement kan ikke afbrydes (f.eks. feriestoppes) i den betalte periode.

Ved fejl vedrørende e-avisen, hjemmesiden eller Miniature, bedes abonnenten kontakte kundeservice. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Information frasiger sig ansvaret for fejl på abonnentens eller dennes udbyders tekniske udstyr, nedetid på IT- og Telenettet i øvrigt eller andre udefrakommende begivenheder, som påvirker driften. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter disse er kommet til Informations kendskab. Som udgangspunkt godtgøres der ikke for nedetider.

Varighed

Abonnementer på Information er forudbetalt og fortsætter automatisk til normalpris, indtil de opsiges, medmindre andet er angivet. Kampagneabonnementer fortsætter efter introduktionsperiodens udløb, til den til enhver tid gældende normalpris, medmindre det opsiges. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløb af indeværende abonnementsperiode. Vi anbefaler at opsige i god tid, så man ikke risikerer, at blive opkrævet for levering i en ny abonnementsperiode. Abonnementet skal altid opsiges skriftligt eller telefonisk, det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale. Miniature skal opsiges på den enhed adgangen er købt via.

Abonnementer med en varighed over én måned, kan opsiges før udløb, her gælder opsigelsesvarslet indeværende måned, plus én måned.

Ved betalte kampagneabonnementer med en varighed af 6 eller 12 måneder, kan der tidligst opsiges efter de første fem måneder med en måneds varsel til udløbet af en måned (jf. Forbrugeraftalelovens kap. 7, § 28). Information forbeholder sig retten til at opsige abonnementet ved misligholdelse. Uanset opsigelse, er abonnenten til enhver tid forpligtet til at betale for den periode, hvor abonnenten har haft adgang til produktet.

Betaling

Der betales forud. Inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode. Abonnementet opkræves ved tilsendelse af girokort, gentagende kortbetaling eller via Betalingsservice (BS). Ved egen tilmelding til Betalingsservice skal udsendte girokort betales, hvorefter kommende betalinger opkræves via Betalingsservice. Ved udsendelse af rykker opkræves et administrationsgebyr på 100 kroner.

Pris

Abonnementets pris fremgår af regningen. Vær opmærksom på, at der ydes perioderabat, dvs. at abonnementet er billigere pr. dag jo længere periode det tegnes for.

Prisændringer varsles via avisen og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Studierabat

Vi tilbyder studierabat til studerende. Studierabatten gælder udeboende, fuldtidsstuderende på videregående uddannelser, der modtager SU. Vi opkræver løbende dokumentation for den fortsatte studieaktivitet.

Oplysning om fortrydelsesret

Aftaler om abonnement indgået ved fjernsalg er omfattet af lovens regler om fortrydelsesret. Ved et sådant køb har abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Såfremt et abonnement alene angår E-avisen og den elektroniske avis, gælder fortrydelsesretten dog ikke, såfremt du har benyttet adgangen til det købte produkt.

Vil abonnenten bruge fortrydelsesretten, skal abonnenten give Informations kundeservice underretning herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: 1. udkomstdag eller den dag abonnenten modtog oplysning om fortrydelsesretten (dvs. ved modtagelse af velkomstmailen eller opkrævningen). Abonnenten kan med fordel benytte standardfortrydelsesformularen til brug og returnering, som findes i bilag 3 til Forbrugeraftaleloven.

Bestilte udgivelser efterfaktureres til dagspris (jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, §25).

Abonnenten pålægges at betale for de aviser, der er leveret inden for fortrydelsesretten (jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, §25).

Persondata og markedsføring

Som abonnent afgives en række personoplysninger til Information, som Information opbevarer. Information videregiver ikke oplysningerne til tredjepart. Oplysninger kan være omfattet af Persondatalovens regler, og vil blive opbevaret i henhold til persondatalovens regler. Oplyste email-adresser vil blive brug til servicemeddelelser i forbindelse med det aktive abonnement.

Du kan framelde Informations e-mails nederst i de mails, du modtager fra os. Alternativt kan du til enhver tid kontakte kundeservice.

Når du tegner et abonnement på Information, afgiver du en række personoplysninger til Information, som vi opbevarer og behandler. Du kan læse mere om dette i Informations datapolitik.

Kundeservice

Onlineaviserne

Brugeroprettelse