Abonnementsbetingelser

Indhold

Abonnenten får med sit abonnement adgang til det for tiden gældende abonnementsindhold, alt efter valg af abonnementstype. Abonnementsindholdet kan ændres fra tid til anden efter Informations vilje. Såfremt abonnenten ønsker at ændre på abonnementstypen, kan dette ske ved udløb af abonnementsperioden ved kontakt til Informations abonnementsservice. Kontaktinformationer står nederst i disse abonnementsvilkår.

Levering af den trykte avis

Vi leverer avisen med bud i de fleste store byer i Danmark - øvrige steder leveres avisen med posten. I områder med budlevering leverer vi senest kl. 06.30 på hverdage (København og Sjælland) kl. 07.00 (Fyn og Jylland) Om lørdagen leveres avisen senest kl. 07.30 (København og på Sjælland) og kl. 08.00 (Fyn og i Jylland). Avisen leveres samme sted som Post Danmark leverer. Mod betaling af porto sendes aviser til udlandet. De sendes fra Danmark eller printes på stedet og omdeles lokalt med enten bud eller post.

Information udkommer ikke søn- og helligdage samt d. 24. december.

Se mere om levering på: http://service.information.dk/abonnement/leveringsbetingelser

Hvis avisen udebliver

Udebliver avisen, kan vi efter henvendelse til abonnementsservice eller ved reklamation på hjemmesiden eftersende avisen dagen efter eller godtgøre avisen til abonnementets stykpris. Godtgørelsen fratrækkes på førstkommende opkrævning efter udeblivelsen. Forsinkede aviser godtgøres ikke. Reklamation kan med fordel foretages på vores hjemmesiden eller pr. mail. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Ved manglende levering af avisen, henvises i øvrigt til e-avisen eller den digitale udgave på information.dk, hvor dagens artikler publiceres.

Ferie

Ved afbestilling af avisleveringen i forbindelse med ferie eller lignende, refunderes et beløb svarende til tryk- og distributionsomkostninger. Godtgørelsen fratrækkes på først mulige regning. Afbestilling af avisen kan enten laves på information.dk eller ved at give abonnementsservice besked - det skal ske senest seks dage før afbestillingen skal have effekt. I perioder med leveringspause, har man stadig fuld adgang til den digitale avis i de dage den trykte avis normalt ville komme.

Avisen online

Den digitale udgave af Information er tilgængelig senest fra kl. 03.00 alle udkomstdage mandag til lørdag.

Fuld adgang til den digitale udgave er betinget af, at abonnementet er oprettet og betalt samt at abonnenten har oprettet sig som bruger på information.dk. Ved brugeroprettelsen skal abonnenten indtaste navn, e-mail og abonnementsnummer. Abonnementsnummeret kan findes på din regning eller ved at kontakte abonnementsservice.

E-avisen benytter Adobe Flash, som understøttes af de fleste browsere og styresystemer. Smartphones og tablets skal køre minimum iOS 4.3 eller Android 2.1. De til enhver tid aktuelle opdateringer af software er abonnentens eget ansvar.

Det elektroniske abonnement giver adgang til e-avisen samt til den elektroniske avis for to personer i husstanden. Op til fem forskellige enheder (f.eks. telefon, tablet og pc) kan være koblet på samtidig. Abonnementet må ikke overdrages til andre. Misbrug medfører øjeblikkelig opsigelse af abonnementet fra Informations side uden kompensation. Det elektroniske abonnement kan ikke afbrydes (f.eks. feriestoppes) i den betalte periode.

Ved fejl vedrørende e-avisen eller hjemmesiden, bedes abonnenten kontakte Onlineaviserne (support) pr. mail. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Information frasiger sig ansvaret for fejl på abonnentens eller dennes udbyders tekniske udstyr, nedetid på IT- og Telenettet i øvrigt eller andre udefrakommende begivenheder, som påvirker driften. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter disse er kommet til Informations kendskab. Som udgangspunkt godtgøres der ikke for nedetider.

Varighed

Abonnementer på Information er løbende og fortsætter automatisk, indtil de opsiges. Gratis prøveabonnementer med fysisk avis stopper dog helt automatisk efter en måned. Kampagneabonnementer fortsætter efter introduktionsperiodens udløb, til den til enhver tid gældende normalpris, medmindre det opsiges. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløb af indeværende abonnementsperiode, senest seks dage før. Derudover kan abonnementet efter de første fem måneder opsiges med en måneds varsel til udløbet af måneden (jf. Forbrugeraftalelovens kap. 7, § 28). Opsigelse skal ske ved henvendelse til abonnementsservice. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale. Information forbeholder sig retten til at opsige abonnementet ved misligholdelse. Uanset opsigelse, er abonnenten til enhver tid forpligtet til at betale for den periode, hvor abonnenten har haft adgang til produktet.

Betaling

Der betales forud. Inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode. Abonnementet opkræves ved tilsendelse af regning, gentagende kortbetaling eller via Betalingsservice (BS). Ved udsendelse af rykker opkræves et administrationsgebyr på 100 kroner .

Pris

Abonnementets pris fremgår af regningen. Vær opmærksom på, at der ydes perioderabat, dvs. at abonnementet er billigere pr. dag jo længere periode det tegnes for.

Prisændringer varsles via avisen og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Studierabat

Vi tilbyder studierabat på op til 50% afhængigt af abonnementstypen. Studierabatten gælder udeboende, fuldtidsstuderende på videregående uddannelser, der modtager SU. Vi opkræver løbende dokumentation for den fortsatte studieaktivitet.

Oplysning om fortrydelsesret

Aftaler om abonnement indgået ved fjernsalg er omfattet af lovens regler om fortrydelsesret. Ved et sådant køb har abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Såfremt et abonnement alene angår E-avisen og den elektroniske avis, gælder fortrydelsesretten dog ikke, såfremt du har benyttet adgangen til det købte produkt.

Vil abonnenten bruge fortrydelsesretten, skal abonnenten give Informations abonnementsafdeling underretning herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: 1. udkomstdag eller den dag abonnenten modtog oplysning om fortrydelsesretten (dvs. ved modtagelse af opkrævningen). Abonnenten kan med fordel benytte standardfortrydelsesformularen til brug og returnering, som findes i bilag 3 til Forbrugeraftaleloven.

Bestilte udgivelser efterfaktureres til dagspris. (Jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4.)

Persondata og markedsføring

Som abonnent afgives en række personoplysninger til Information, som Information opbevarer. Sådanne oplysninger kan være omfattet af Persondatalovens regler, og vil blive opbevaret i henhold til persondatalovens regler. Du kan til enhver tid anmode om at få udslettet persondata, idet Information gør opmærksom på, at visse oplysninger er nødvendige for at Information kan foretage sin levering af abonnementet.

Som abonnent vil du løbende modtage e-mail med relevante informationer vedrørende dit abonnement, ligesom vi fra tid til anden vil udsende e-mails med gode tilbud og nyheder relateret til Information. Af de fremsendte e-mails vil altid fremgå en nem måde at framelde sig disse på. Alternativt kan du til enhver tid kontakte abonnementsservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Abonnementservice

Onlineaviserne

Brugeroprettelse